Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Park

Web : www.merinosakkm.com

Bildiri Gönderimi

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.....

ÖNEMLİ DUYURU

* Bildirisi POSTER olarak kabul edilen bildiri sahiplerinin aşağıdaki taslağı kullanarak poster bildirilerini 10 Mart 2018 tarihine
kadar operasyon2@burkon.com adresine mail yolu ile göndermelerini rica ederiz.
10 Mart 2018 tarihinden sonra gelen poster bildiriler kongrede sunulmayacaktır.

POSTER BİLDİRİ SUNUMU SÜRESİ 5+2 DAKİKADIR. 2 DAKİKA SORU CEVAP İÇİN AYRILACAKTIR.

Örnek Poster Şablonunu indirmek için tıklayınız...


* Bildirisi SÖZEL olarak kabul edilen bildiri sahiplerinin aşağıdaki taslağı kullanarak tam metinlerini 02 Mart 2018 tarihine
kadar TAM METİN Bildiri Sistemine yüklemelerini rica ederiz.

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMU SÜRESİ 9+2 DAKİKADIR. 2 DAKİKA SORU CEVAP İÇİN AYRILACAKTIR.

Örnek Tam Metin Taslağını indirmek için tıklayınız...

Kongrede Sözel Bildiri ve Poster Bildiri kabul edilecektir.

Kongre ana konularında yazılacak bildiri özetleri ve bildiri tam metinlerinin online sistem ile gönderilmesi gerekmektedir.

Özet Bildiri Son Gönderme Tarihi : 27 Ocak 2018
Özet Bildiri Kabul / Red  Bildirim Tarihi : 10 Şubat 2018
Tam Metin Son Gönderim Tarihi : 02 Mart 2018
Tam Metin Kabul / Red  Bildirim Tarihi  : 05 Mart 2018
Tam Metin Revize Son Tarihi   : 10 Mart 2018
E-Poster Son Gönderim Tarihi   : 10 Mart 2018
Poster Bildirilerin Özetleri, Sözlü bildirilerin de tam metni Bildiri Kitabında basılacaktır.

Özet Metin Kuralları

 • Bir katılımcı en fazla iki sözlü bildiri sunabilir. İsterse ismi ikiden fazla bildiride yer alabilir.
 • Özet bildiriler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Özet bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak gönderilebilir.
 • Türkçe sunum yapacaklar için bildiri dili Türkçe olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet bildiriler online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Özet bildiri oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı bildiriler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen bildiriler kabul ya da reddedilir.
 • Poster bildiriler Dijital Poster olarak sunulacaktır.
 • Tam metin gönderimleri daha sonra yapılacaktır.

Örnek Tam Metin Taslağını indirmek için tıklayınız...

Dijital Poster Teknik Özellikleri

 • Dijital Posterlerin kongrede yayınlanabilmesi için en geç 10 Mart 2018 tarihine kadar operasyon2@burkon.com adresine mail ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • Örnek power point taslağı kullanılarak 100x70 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözününürlüklü resimler kullanılması tavsiye edilir.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 8 - 12 punto arasında arial dir.
 • Yazı puntolarını ve posterin yerleşiminde poster sahibi kendi özgün çalışmasını yapabilir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya tamalanmalıdır ve yapıştırılan resim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.

Bildiri Ana Konuları

 • Su
 • Çevre
 • Diğer

Su Alt Konu Başlıkları

Barajlar
Bütünleşik Havza Yönetimi
Havza Yönetimi
Hidroloji ve Hidrolik
İçme Suyu Kalitesi
İklim Değişikliği
Jeotermal ve Mineralli Sular
Kıyı ve Liman
Kuraklık
Sınır Aşan Sular
Su Güvenliği
Su Hukuku
Su İzolasyonu
Su Kayıp ve Kaçakları
Su Taşkınları ve Sel
Su Temini ve Alt Yapı
Su ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları (CBS)
Su ve Endüstri
Su ve Enerji
Su ve Kültür
Su ve Orman
Su ve Sağlık
Su ve Ücret Politikaları
Su Yapıları
Su Yönetimi
Tarımda Su Kullanımı
Turizmde Su Kullanımı
Yer Altı Suyu
Diğer

Çevre Alt Konu Başlıkları

Arıtma Teknolojileri
Atık Su ve Arıtma Tesisleri
Atık Yönetimi
Çevre
Çevre  Hukuku
Çevre ve Turizm
Ekolojisi
Hava Kirliliği
Havza Yönetimi
Kentsel Dönüşüm
Kıyı, Liman ve Deniz Yönetimi
Koku ve Gürültü Kirliliği
Küresel İklim Değişikliği
Nanoteknoloji
Su Kirliliği Kontrolü ve İzlenmesi
Şehircilik
Yaban Hayatı
Diğer

Seçilen bildiriler aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır.
Tam Metin Sözel Bildiri Gönderimi için tıklayınız.

Su ve Çevre Fuarı © 2018