Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Park

Web : www.merinosakkm.com

Bilimsel Program

Bilmsel Program Gelen Bildiriler, Davetli Konuşmacılar, Paneller, Konferanslar, Öğrenci Oturumları, Meslek Odası Toplantıları, Çevre Dernekleri Toplantıları, Kamu Kurumu Toplantılarından oluşacaktır ve ocak ayında ilan edilecektir.

Kongrede yer alamak isterseniz, Lütfen Akademik Bildiri Gönderimi ve Konu ve Konuşmacı Önerisi bölümünü kullanarak gerekli başvuru içeriğini gönderiniz.

Akademik Bildiri Gönderimi için tıklayınız.

Konu ve Konuşmacı Önerisi gönderimi için tıklayınız.

22 Mart  2018, Perşembe
10:00-12:00 Açılış Töreni ve Konuşmaları ( A Salonu)

* Şiir, skeç, resim yarışmaları ödül töreni
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00  1. Oturum (A Salonu)
13:30-15:00 2. Oturum (B Salonu)
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 3. Oturum (A Salonu)
15:30-17:00 4. Oturum (B salonu)
19:00 Açılış Kokteyli

23 Mart 2018, Cuma
09:00-12:00 Oturumlar
12:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-18:00 Oturumlar
09:00-10:30 5. Oturum (A Salonu)
09:00-10:30 6. Oturum (B Salonu)
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 7. Oturum (A Salonu)
11:00-12:30 8. Oturum (B Salonu)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 9. Oturum (A Salonu)
14:00-15:30 10. Oturum (B Salonu)
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 11. Oturum (A Salonu)
16:00-17:30 12. Oturum (B salonu)

24 Mart 2018, Cumartesi
09:00-10:30 13. Oturum (A Salonu)
09:00-10:30 14. Oturum (B Salonu)
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 15. Oturum (A Salonu)
11:00-12:30 16. Oturum (B Salonu)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00 Çalıştay Oturumu (A Salonu)

Kongre Ana Konuları

Kongre programı aşağıdaki konular çerçevesinde tarafımıza gelecek bildirilerden, konu ve konuşmacı önerilerinden ve düzenleme kurulunca belirlenecek oturumlardan oluşacaktır.

• Tarımda Sulama Birlikleri ve Sulama Derneklerinin Rolü
• Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Çözümleri
• Su ve Orman
• İçme ve Kullanma Suyunun Temini, Geleceği ve Sürdürülebilir Su Yönetimine Tesirleri
• Sürdürülebilir Su Yönetimi
• Kentlerin Geleceği ve Yerel Yönetimler
• Su Basmaları ve Taşkın Riskleri
• İçme Suyu ve Kalite Kontrolleri
• Su ve Çevre
• Atık Su Arıtma Tesisleri ve Sorunları
• Su Ücretleri Politikaları
• Kuraklık ve Sorunları
• Gecekondulaşma ve Su Baskınları
• Risk Esaslı Mesken Bölge Taşkın Haritaları
• Kurak ve Sulak Süre Hesap ve Su Kaynakları İşletmesi
• Su Kaynaklarının Hukuki Sorunları
• Su ve Halk Sağlığı
• Su ve Enerji
• Susuzluk ve Yerel Çözümler
• Barajların Kalkınmadı Rolü
• Barajların Çevre ve Sosyal Etkisi
• Metropoliten Sahalarda (büyük şehirlerde) Su Güvenliği
• İçme Suyu Temin Esasları
• Su Havzalarının Kontrolü ve CBS Uygulamaları
• Su ve Tarımın Geleceği
• Su Kirliliği Kontrolü ve İzlenmesi
• Bütünleşik Havza Yönetimi
• Dinlerde Suyun Önemi
• Su ve Etik
• Doğal Kaynak ve Deprem Şiddetini Arttırıcı Bir Faktör Olarak Yer Altı Suyu
• Uluslararası Sular Konusunda Türkiye'nin Yapmış Olduğu Anlaşmalara Genel Bir Bakış
• Geçmişten Geleceğe Su Yapıları
• Su Yapılarının Planlanması ve Güvenliği
• İçme ve Kullanma Suyunun Temini, Geleceği ve İklim Değişikliğinin Tesirleri
• İklim Değişikliği ve Yerel Yöntemler
• İklim Değişikliği ve Kuraklık Riskleri
• Sağlık ve Turizmde Su
• Su ve Sanat
• Jeotermal ve Kaynak Suları
• CBS’nin (Coğrafi Bilgi Sistemleri) katkısı
• Körfez temizliği
• Su kayı ve kaçaklarının azaltılması (önlenmesi)
• Akıllı su yönetimi
• SCADA’nın yönetimi ve SCADA’nın rolü?
• Taşkınların önlenmesi
Su ve Çevre Fuarı © 2018