Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Park

Web : www.merinosakkm.com

Mail Listemize Katılın

Amaç

Günümüzde küresel olarak geleceğin en büyük ortak sorunları arasında yer alan “Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kentlerin Geleceği” sorunlarının çözümlenmesi öncelikle yerel yönetimler ve onlarında üstünde olan merkezi yönetimlerin sorumluluğu altına girmektedir. Ülkemizde yerel yöneticiler seviyesinde bu konulara eğilerek neler yapılmasının gerekeceği hakkında bilgilerin bir araya toplanıp tartışılması hedefi ile 22-23-24 Mart 2018 günlerinde dünyaca kutlanan su, meteoroloji ve orman günlerini kapsayan tarihlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Su Vakfı tarafından böyle bir kongrenin düzenlenmesi kararı alınmıştır.
Özellikle Dünya'da ve ülkemizde su kaynaklarının tespiti, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve yerel yönetimlerden merkezi yönetimlere varıncaya kadar değişik idari kademelerdeki su sorunlarının...
Paydaşlar ve Destekleyen Kuruluşlar
Katılımcı Firmalar
Su ve Çevre Fuarı © 2018