Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Park

Web : www.merinosakkm.com

Kongre Ana Konuları

Kongre programı aşağıdaki konular çerçevesinde tarafımıza gelecek bildirilerden, konu ve konuşmacı önerilerinden ve düzenleme kurulunca belirlenecek oturumlardan oluşacaktır.

• Tarımda Sulama Birlikleri ve Sulama Derneklerinin Rolü
• Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Çözümleri
• Su ve Orman
• İçme ve Kullanma Suyunun Temini, Geleceği ve Sürdürülebilir Su Yönetimine Tesirleri
• Sürdürülebilir Su Yönetimi
• Kentlerin Geleceği ve Yerel Yönetimler
• Su Basmaları ve Taşkın Riskleri
• İçme Suyu ve Kalite Kontrolleri
• Su ve Çevre
• Atık Su Arıtma Tesisleri ve Sorunları
• Su Ücretleri Politikaları
• Kuraklık ve Sorunları
• Gecekondulaşma ve Su Baskınları
• Risk Esaslı Mesken Bölge Taşkın Haritaları
• Kurak ve Sulak Süre Hesap ve Su Kaynakları İşletmesi
• Su Kaynaklarının Hukuki Sorunları
• Su ve Halk Sağlığı
• Su ve Enerji
• Susuzluk ve Yerel Çözümler
• Barajların Kalkınmadı Rolü
• Barajların Çevre ve Sosyal Etkisi
• Metropoliten Sahalarda (büyük şehirlerde) Su Güvenliği
• İçme Suyu Temin Esasları
• Su Havzalarının Kontrolü ve CBS Uygulamaları
• Su ve Tarımın Geleceği
• Su Kirliliği Kontrolü ve İzlenmesi
• Bütünleşik Havza Yönetimi
• Dinlerde Suyun Önemi
• Su ve Etik
• Doğal Kaynak ve Deprem Şiddetini Arttırıcı Bir Faktör Olarak Yer Altı Suyu
• Uluslararası Sular Konusunda Türkiye'nin Yapmış Olduğu Anlaşmalara Genel Bir Bakış
• Geçmişten Geleceğe Su Yapıları
• Su Yapılarının Planlanması ve Güvenliği
• İçme ve Kullanma Suyunun Temini, Geleceği ve İklim Değişikliğinin Tesirleri
• İklim Değişikliği ve Yerel Yöntemler
• İklim Değişikliği ve Kuraklık Riskleri
• Sağlık ve Turizmde Su
• Su ve Sanat
• Jeotermal ve Kaynak Suları
• CBS’nin (Coğrafi Bilgi Sistemleri) katkısı
• Körfez temizliği
• Su kayı ve kaçaklarının azaltılması (önlenmesi)
• Akıllı su yönetimi
• SCADA’nın yönetimi ve SCADA’nın rolü?
• Taşkınların önlenmesi

 

Su ve Çevre Fuarı © 2018