Kabul Edilen Poster Bildiriler ve Programı
POSTER BİLDİRİ SUNUMU SÜRESİ 5+2 DAKİKADIR. SÖZEL BİLDİRİ SUNUMU SÜRESİ 8+2 DAKİKADIR.
2 DAKİKA SORU CEVAP İÇİN AYRILACAKTIR.

22 Mart 2018, Perşembe

A SALONU
10:00 FUAR AÇILIŞI (FUAR ALANI GİRİŞİ)
11:00
12:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Protokol Konuşmaları

* ŞİİR ve RESİM Yarışması Ödül Töreni

12:30
13:30
Öğle Yemeği
13:30
15:00

PANEL 1 - HAVZA YÖNETİMİ VE ULUSAL UYGULAMALAR
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Hasan TOSUN
Türkiye Baraj Güvenliği Derneği Başkanı

Recep AKDENİZ

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

 

Dr. Yakup KARAASLAN

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

 

Emin KARAMAN

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı

- ÇEM Genel Havza Ölçekli Çalışmaları

 

Yusuf KANDAZOĞLU

Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı


Dr. Mustafa YILDIRIM

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı
- Havza Yönetimine Meteoroloji Etkiler

15:00
15:30
Kahve Arası / Poster Oturumu 1
15:30
17:00

PANEL 2 - ÇEVRE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı : Hasan ÖZLÜ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Recep AKDENİZ
Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Ali Rıza TANAS
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı

 

Adnan MALKOÇ
Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İzleme Değerlendirme ve Alt Yapı Daire Başkanı

 

Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

17:00
17:30
Kahve Arası / Poster Oturumu 2
17:30
19:00

PANEL 3 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSAL POLİTİKALAR
Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. İsmail DABANLI
Medipol Üniversitesi

Hasan ÖZLÜ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
- Tarımsal Kuraklık

Mehrali ECER

Çevre Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Daire Başkanı
- Türkiye'nin İklim Değişikliği Politikası

Kenan ŞAHİN

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü
- Türkiye Çölleşme Modeli

 

Prof. Dr. Ece TURHAN
Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

- İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Olası Etkileri

23 Mart 2018, Cuma

A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU F SALONU
09:00
10:30

PANEL 4-A - YERALTI SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Fuat TOPRAK


Prof. Dr. Zekai ŞEN
Su Vakfı Başkanı ve İstanbul Medipol Üniversitesi

 

Hayati ÇELENK
DSİ Bursa 1. Bölge Müdürü

 

Prof. Dr. Hatim ELHATİP
Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR
Harran Üniversitesi Çevre Müh.
- Yeraltı Suyu Kirlenmesinin Doğal Kaynakları: Florür ve İnsan Sağlığına Etkisi

PANEL 4-B - ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETME VE İHTİYAÇLARI
Oturum Başkanı : Devrim İZGİ

Ali İNCİ 
İSKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı


İbrahim BAL 
SASKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı

Halil KABAK
MESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı

Buket ERGİN

KASKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı

 

Dr. Murat MOLVA
İZSU Atık Su Artıma Dairesi Başkanlığı, Merkez Bölgesi Atık Su Artıma Tesisleri Şube Müdürü

 

PANEL 4-C - DAVETLİ PANELİ
Oturum Başkanı :
Yrd. Doç. Dr. İsmail DABANLI

Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU
- İçme Suyu Şebekelerinde Kayıp ve Kaçaklar

Sinan KARDEŞ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
- Romatizmal ve Kas-İskelet Hastalıklarda Kaplıca Tedavisinin Gerçek Hayat Etkinliği 

Dursun ÖZDEN
- Tarihi Su Yapıları / Uygur Karızları
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1-A

Oturum Başkanı : Muhammet Yunus Pamukoğlu

SB8 -Lemna Gibba L. İle Epitetrasiklin Gideriminin Araştırılması
Murat Topal, Erdal Öbek, Gülşad Uslu Şenel, E.Işıl Arslan Topal

SB470-Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Organik Atıklarla Birlikte Değerlendirilmesi Alternatifi
Meltem Sarıoğlu Cebeci, Turgay Bişgin

SB661-Sentezlenen Bazı Orijinal Taç Eterlerin Sıvı-Sıvı İyon Çiftleri Ekstraksiyonuyla Çeşme Sularından Metal Gideriminin İncelenmesi
Ümit Çalışır, Baki Çiçek

SB253-Vat Blue 4 Tekstil Boyasının Hazırlanan Yeni Düşük Maliyetli Adsorbentlerle Adsorpsiyonu
İlknur Şentürk

SB591-Investigation Of Usability Of Fly Ashes Which Containing High Sulphate İn Ternary Systems
Murat Saydan, Ülkü Sultan Keskin, Burak Uzal

SB146-Fe(Iıı)-Cu(Iı) Oksitlerinin Sentezi Ve Sulardan Nh4 Gideriminde Kullanılabilirliği
Ülker Aslı Güler

SB147-Cuo-Zno Nanokompozitinin Sentezi Ve Adsorpsiyon-Koagülasyon Birleşik Sistemleri İle Sulardan Tetrasiklin Giderimi
Ülker Aslı Güler, Zeynep Nur Aktaş, Zeynep Nur Özcan

SB256-Naproksen İlaç Kalıntısının Uv Ve Uv/H2o2 Yöntemleri İle Gideriminin Karşılaştırılması
Sevde Üstün Odabaşı, Sevda Hatun Altın, Hanife Büyükgüngör

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1-B

Oturum Başkanı : Gülbeyi Dursun

SB141-Deniz Deşarjı Modellemesinde Model Sınırlarının Belirlenmesi
Şebnem Elçi, Zeynep Beril Ersoy

SB160-Modifiye Edilmiş Aktif Karbon Üzerine Uranyumun Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonu
Çiğdem Öter, Özlem Selçuk Zorer

SB328-Onlıne Bıosensor System For Monıtorıng Of Glucose In Munıcıpal Wastewater
Muhammet Samet Kilic

SB330-Desıgn Of A Bıosensor For The Detectıon Of Hydrogen Peroxide In Industrıal Wastewater
Muhammet Samet Kilic, Seyda Korkut

SB157-Okyanus Asitleşmesinin Kırmızı Deniz Yosunu Hypnea Variabilis Türü Üzerine Fizyolojik Etkileri
Gamze Yıldız

SB52-Letonya’da Ve Türkiye’de Yetiştirilen Alabalıkların Toksik Metal Ve Makro Element Düzeylerinin Karşılaştırılması
Aslı Çilingir Yeltekin

SB257-Naproksen İlaç Kalıntısının Fenton Prosesi İle Giderminin Araştırılması
Sevde Üstün Odabaşı, Ayşegül Akbulut, Hanife Büyükgüngör

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1-C

Oturum Başkanı : Güray Salihoğlu


SB23-Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi Ve Çözüm Uygulaması
M. Cihan Aydın, Gamze Gelberi

 

SB580-Akım Tahmininde Swat Modelinin Kullanılması
Cihangir Köyceğiz, Meral Büyükyıldız

 

SB135-Limanın İl Ekonomisine Etkileri: Giresun İli Örneği
İbrahim Sezer

 

SB40-Cost Optimization Of Hanoi Water Distribution Network With Meta-Heuristic Optimization Algorithms
Volkan Yılmaz, Meral Büyükyıldız, Ömer Kaan Baykan

 

SB134-Giresun İlinin Hidroelektrik Potansiyeli
İbrahim Sezer

 

SB195-Problems With Conventional Groundwater Vulnerability Assessment Methods
Alper Elçi

 

SB581-Aylık Toplam Yağış Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması
Cihangir Köyceğiz, Meral Büyükyıldız

 

SB702-Gene Expression Programming For Monthly Streamflow Forecasting At Intermittent Rivers
Ali Danandeh Mehr


10:30
11:00
Kahve Arası / Poster Oturumu 3
11:00
12:00

DAVETLİ KONUŞMACI OTURUMU 1

TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE ETKİN KULLANIMI

Prof. Dr. Hasan TOSUN
Türkiye Baraj Güvenliği Derneği Başkanı

Selami OĞUZ

Baraj Güvenliği Derneği

PANEL 5-A - DİNLER VE SU
Oturum Başkanı : 
Prof. Dr. Ali ÇELİK

İbrahim Halil DEMİR
Bursa İl Müftü Yardımcısı

Doç. Dr. Adil ŞEN
Osmangazi Üniversitesi

Dr. Ömer MÜFTÜOĞLU
Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan AKAN
Harran Üniversitesi

PANEL 5-B - DENİZ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU


Kerem NOYAN
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı-Şube Müdür V.

Doç. Dr. Çolpan POLAT BEKEN
Tubitak MAM

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Baş Uzman Araştırmacı

 

Doç. Dr. Adem AKPINAR
Uludağ Üniversitesi

Kıyı ve Deniz Etkileşimleri


SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2-A

Oturum Başkanı : Baki Çiçek

 

SB209-Asetik Asit-Su Karışımlarının Ayrılmasında Enerji Ve Çevre Dostu Membran Proses Uygulaması
Derya Ünlü

 

SB420-Bursa Topraklarında Kış Mevsiminde Polihalkalı Aromatik Hidrokarbon (Pah) Kaynaklı Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi
Gizem Eker

 

SB163-Sudaki Ağır Metallerin Giderimi İçin Doğal Kil-Selüloz Türevli Adrorbentlerin Sentezi Ve Kullanımı
Filiz Uğur Nigiz

 

SB51-Arıtılmış Sentetik Atıksudan Fotomembran Reaktör İle Nütriyet Giderimi
Alper Solmaz, Mustafa Işık

 

SB66-Mineralization Of Olive Mill Wastewater Via Hydrothermal Degradation Reactions İn Subcritical Water Medium
Çağlar Ersanlı, Aslı Yüksel Özşen

 

SB83-Akuaponik (Biyolojik Arıtma Tekniği) Tekniği İle Balık Atıksularının Arıtılması
Muhammet Yunus Pamukoğlu, Halit Bayrak, Hatice Demir, Halime Gürler, Sada Nur Türk, Özlem Çoban, Tuğba Avcı, Esra Şahin

 

SB132-A Comparative Study For Removal Of Arsenic From Water By A Cellulose Based Functional Fiber, Ion Exchange Resins And Inorganic Adsorbents
Yaşar Kemal Recepoğlu, Nalan Kabay, İdil Yılmaz-İpek, Müşerref Arda, Mithat Yüksel, Kazuharu Yoshizuka, Syouhei Nishihama

 

SB156-Otomotiv Endüstrisi Atıksularının Arıtımından Enerji Eldesi: Mikrobiyal Enerji Pillerinin Kullanımı
Berrak Erol Nalbur, Özcan Yavaş, Miray Engin

 

SB184-Elektrokoagülasyon Prosesiyle Salisilik Asit Gideriminde Akım Yoğunluğu, Konsantrasyon Ve Elektrot Bağlantı Türünün Etkisi
Fuat Özyonar, Sümeyya Aksoy


 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2-B

Oturum Başkanı : Şebnem Elçi

 

SB199-Ultrases İle Modifiye Edilen Uçucu Kül Kullanılarak Azo Boya Gideriminin Araştırılması
Burcu İleri, Selenay Songür, Emine Sevcan Kardeşler, İrem Doğu, Gizem Dönmez, Önder Ayyıldız

 

SB228-Sulardan Doğal Organik Maddelerin Demir Kaplı Pomza Eşliğinde Katalitik Ozonlama İle Giderilmesi
Alper Alver, Ahmet Kılıç

 

SB262-Elektrokoagülasyon Prosesi İle Çinko Elektrot Kullanılarak Metilen Mavisi Gideriminin Optimizasyonu
Mustafa Korkmaz, Cengiz Özmetin, Elif Özmetin, Yeliz Süzen, Elif Çalgan, Mehmet Rıdvan Dursun, Dersim Deniz Onur

 

SB349-Kanatlı Hayvan Kesimhanesi Atıksuyunun Peroksi Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Arıtımı Ve Kinetiğinin Hesaplanması
Şeyma Türkyılmaz, İsmail Ayhan Şengil, Nazire Pınar Tanatttı, Meryem Mehmetbaşoğlu, Büşra Erden

 

SB374-Mermer Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Prosesi İle Arıtımında Hibrit Elektrot Ve Bağlantı Türünün Etkisi
Bünyamin Karagözoğlu, Fuat Özyonar, Zinnur Yılmaz

 

SB381-Reaktif Blue 19 Boyarmaddesinin Fotokatalitik Degradasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Giderimi
Veyis Selen, Fatmanur Yılmaz, Gülbeyi Dursun

 

SB424-Doğal Ve Modifiye Edilmiş Bezelye Kabukları İle Sulu Çözeltilerden Malahit Yeşili Boyasının Giderimi
Sevda Esma Akkaya, Semra Çoruh

 

SB448-Reaktif Black 5 Boyar Maddesinin Uv-C/ K2s2o8 Prosesi İle Giderimi
Gamze Şener, Sevil Çalışkan Eleren, Betül Öztürk

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2-C

Oturum Başkanı : Ali Danandeh Mehr

 

SB494-Farklı İşlemlerle Aktive Edilen Klinoptilolitin Karakterizasyonundaki Değişimin Belirlenmesi
Burcu İleri, Deniz Şanlıyüksel Yücel

 

SB518-İçmesuları Ve Atıksulardan Trifluralin Giderim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Elif Şimşek, Ayşe Dal, Emrah Öztürk, Mehmet Kitiş

 

SB577-Elektrokimyasal Polimerizasyon Yöntemiyle Popd/Tio2 İnce Filmlerinin Hazırlanması Ve Malahit Yeşili Boyasının Fotokatalitik Olarak Giderilmesinde Kullanılması
Bircan Haspulat, Handan Kamış, Volkan Eskizeybek, Ahmet Avcı

 

SB582-Atıksuların Arıtımında Hareketli Yataklı Biyofilm Reaktörlerin Kullanımı
Müslün Sara Tunç, Ayhan Ünlü

 

SB137-Sentetik Tekstil Atıksuyunun Modifiye Fenton Prosesi Uygulamasıyla Arıtılması
Şennur Merve Yakut, Serkan Şahinkaya

 

SB170-4,4 '- ((1 Z, 8z) -2,5,8-Triazanona-1,8-Dien-1,9diyl) Difenolun Sporopollen Yüzeyine İmmobilizasyonu Ve Atık Sularından Krom (Vı) İyonunun Giderimi
Ali Bilgiç, Aysel Çimen, Ahmed Nuri Kurşunlu

 

SB173-Sporopollenin Katı Desteğine 2-Amino-3-Piridinolun İmmobilizasyonu Ve Sanayi Atık Sularından Krom (Iıı) Giderimi
Aysel Çimen, Bilgiç Ali, Ahmed Nuri Kurşunlu, Savaş Polat

 

SB242-Veri Madenciliği İle Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Parametrelerinin Tahmini
Merve Yurtkuran, Alkın Yurtkuran, Nezih Kamil Salihoğlu, Güray Salihoğlu


12:00
12:30

UYDU SEMPOZYUMU 1 - ENGIE

Teknik Koordinatör

Sinan TEMÜR

- HOTTAP Operasyonları

12:30
14:30
Ara / Poster Oturumu 4
14:30
16:00

PANEL 6-A - SU YAPILARI
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Gökmen TAYFUR


Prof. Dr. Hasan TOSUN
Türkiye Baraj Güvenliği Derneği Başkanı

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN
Harran Üniversitesi İnşaat Müh.

Doç. Dr. Barış SEVİM
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.

Prof. Dr. Muhammet Emin EMİROĞLU
Fırat Üniversitesi İnşaat Müh.

Selami OĞUZ
Baraj Güvenliği Derneği

PANEL 6-B - ATIK VE ÇAMUR BERTARAFI & BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMUR YAKMA TESİSİ GEZİSİ
Oturum Başkanı : 
Prof. Dr. Osman Atilla ARIKAN


Vahit BALAHORLİ
İSTAÇ 
- Atığın Nihai Bertaraf Yönetimi

Devrim İZGİ
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı
- Arıtma Çamur Berterafı 

Doç. Dr. Kamil SALİHOĞLU
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği
- Arıtma Çamurlarının Yönetimi

Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Gezi programı için 16:00'da Kongre Merkezi önünden servisler olacaktır.

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3-A

Oturum Başkanı : Ayla Bilgin

 

SB124-Bioremediation Performance Of Waste Eelgrass Biomass As A Potential Biosorbent Material For Synthetic Dye Pollution
Fatih Deniz, Elif Tezel Ersanli

 

SB128-Synthetic Dye Biosorption Potential Of Chemically Modified Residual Seagrass Biomass
Fatih Deniz, Hakan Yildiz

 

SB153-A Green Approach For Treatment Of Contaminated Water Environment
Fatih Deniz, Elif Tezel Ersanli

 

SB654-Investigation of Decolorization of Reactive Red 195 by Coagulation/Flocculation and Fenton Processes
Fehiman Çiner , Gokhan Ekrem Üstün , Seval Kutlu Akal Solmaz

 

SB542-Yapay Sulak Alan Teknolojilerinin Evsel Atık Su Arıtımında Kullanımı
Zeki Gökalp, İsmail Taş

 

SB584-Su Kirliliği Kaynakları Açısından Arıtma Tesislerinin Rolü; Van İli Örneği
Tuba Bayram, Ayşe Erkuş, Fatih Şevki Erkuş

 

SB627-Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Modellenmesinde Yapay Sinir Ağlarının Uygulanması
Bekir Yelmen, Aydın Cint, Mehmet Işık

 

SB642-Atıksularda Uyuşturucu Maddeler
Senar Aydın, Arzu Ulvi, Mehmet Emin Aydın

 

SB312-Evaluation To Water Quality Of Samsun Tekkeköy District, According To Environmental Pollution Factors
Arife Şimşek, Şule Sancak, Gülfem Bakan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3-B

Oturum Başkanı : Feza Karaer

 

SB316-Marmara Denizinde En Çok Tüketilen Altı Çeşit Balıktaki Eser Elementlerin Zehirlilik Ve Risk Değerlendirmesi
Ayla Güngör, Derya Kara Fisher

 

SB647-Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Zararlı Gazların Kontrolü
Şerif Çetin, Sezar Gülbaz

 

SB34-Akıllı Kentlerde Katı Atık Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme
Adnan Söylemez

 

SB47-Sıfır Atık Endeksi:
Yüksel Ardalı, Esra Ertan, Tolga Ayeri, Bilge Aydın Er

 

SB244-Arıtma Tesislerinde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Tesisi Örneği
Güray Salihoğlu, Zeynep Çakır, Nezih Kamil Salihoğlu

 

SB218-Bir Yerel Çevre Politikası Olarak Vahşi Depolama Alanlarının Islahı: Konya Aslım Çöplüğü Örneği
Ömer Faruk Tekin

 

SB267-Arıtma Çamurlarının Mikrodalga Teknolojisiyle Kurutulması
Muhammed Ömer Yaman, Tuba Tuluç, Kübra İpek Şenoğlu, Sibel Yenikaya, Sevil Çalışkan Eleren, Nezih Kamil Salihoğlu, Güray Salihoğlu

 

SB375-Mikrodalga Uygulamalarının Arıtma Çamurlarındaki Patojen Giderimine Etkisinin Belirlenmesi
Berna Kalgan, Gökçe İzgör, Sevil Çalışkan Eleren, Sibel Yenikaya, Nezih Kamil Salihoğlu, Güray Salihoğlu


SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3-C

Oturum Başkanı : Kazım Onur Demirarslan

 

SB376-Mikrodalga Işımayla Kurutulan Arıtma Çamurlarında
Patojenlerin Yeniden Büyümesinin İncelenmesi
Hülya Mersinli, Sevil Çalışkan, Eleren, Sibel Yenikaya, Güray Salihoğlu, Nezih Kamil Salihoğlu

 

SB388-Ambalaj Atık Yönetimi Ve Sürdürülebilirlik
Samed Ayhan Ozsoy, Arif Karademir, Sami Imamoglu, Cem Aydemir, Murat Ertas

 

SB487-Biyolojik Nutrient Giderimi Arıtma Çamuru Küllerinden Fosfor Geri Kazanımı Teknolojilerinin Araştırılması
İremnur Kandemir, Merve Özkan, Hazal Ceren Keleş, Güray Salihoğlu, Nezih Kamil Salihoğlu

 

SB609-Türkiye’de Ve Dünyada Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları
Merve Nur Abuş, Melike Yalılı Kılıç, İlker Kılıç 

 

SB652-Su Bazlı Atık Boya Çamurlarının Kompostlanmasında Düzenleyici Katkı Maddesinin Etkisi
Selnur Uçaroğlu, Şaban Pekacar, Büşra Özbek, Dila Ateş, Büşra Bilici, N. Kamil Salihoğlıu, Güray Salihoğlu

 

SB653-Atıksu Arıtma Çamurlarının Toprak Islahı Amaçlı Kullanımı
Fatma Olcaz Topaç Şağban, Efsun Dindar, Esra Demir

 

SB364-Türkiye ve Bursa’da Toplam Pestisit Ve Fungusit Kullanımının Değerlendirilmesi
Aslıhan Katip

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3-D

Oturum Başkanı : Fatma Esen

 

SB179-Türkiye’de Bütünleşik Havza Yönetiminin Kamu Politikaları Analizi: Gediz Havzası Örneği
Rasim Akpınar

 

SB346-Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sürüdürlebilir Çevre Ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hüseyin Çiftçioğlu, Ahmet Hamdi Aydın

 

SB348-Sulak Alan Özelliğinde Olan Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) Çevresinin Ekolojik Ve Hidrolojik Olarak Değerlendirilmesi
Ömer Kılıç, Zeyneb Kılıç

 

SB182-Ulusal Çevre Eylem Planının Yerele Yansıması Yerel Çevre Eylem Planları: Rize Yerel Çevre Eylem Planı Örneği
Rasim Akpınar, İsmail Başaran

 

SB251-Kentsel Yeşil Alan Yönetimi
Hülya Böke Özkoç, Arife Şimşek, Selen Özmen, Gülfem Bakan

 

SB154-Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabulü Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Ali Ekşi, İsmail Cem Kantarlı, Fulya Atalay Yalçın, Gülce Kirazlı

 

SB426-Sanayi Tesislerin Toprak Ve Su Kaynakalerına Etkileri: Hatay Bölgesi Örneği
Berkant Ödemiş, Necat Ağca


SB57-Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Bilinç Düzeyleri Ve Su Konusunda Farkındalıklarının Analizi
Elif Karakurt Tosun


16:00
16:30
Kahve Arası / Poster Oturumu 5
16:30
17:30

DAVETLİ KONUŞMACI OTURUMU 2
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU


Prof. Dr. Polonca Trebse
Slovenya
- Environmental Fate And Toxicity Of Selected Groups Of Pesticides

İSKİ ÖZEL OTURUMU - İSTANBUL'DA KENTSEL SU YÖNETİMİ

Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Adem ESEN
İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi


Recep HAZIR
Genel Müdür Yardımcısı
- İstanbul Su Yönetiminde Gelecek Vizyonu ve Büyük Melen Projesi

 

Yusuf TOSUN

Avrupa Su İsale ve Dağıtım Daire Dairesi Başkanı

- İSKİ Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

 

Fatih CİHANGİR

Asya Bölgesi  Abone İşleri Dairesi Başkanı

- Su Kayıp Kaçak Oranının Azaltılması Çalışmaları

 

Türker VARDAR

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

- İSKİ Akıllı Şebeke Uygulamaları

 

Bilge BÜDEYRİ

Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanı

- Anaerobik Amonyum Oksidasyonu (ANAMMOX) Prosesi İle Azot Giderimi Projesi

 

Soru-Cevap: 10 Dakika

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4-A

Oturum Başkanı : Zeki Gökalp

 

SB78-Yeni İzole Edilmiş Bacillus Cereus Et106 Suşunun Benzin Degredasyonunda Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması
Tuba Sevgi, Baran Enes Güler, Elif Demirkan

 

SB108-Levafix Brilliant Blue E-Ffa Boyasının Sulardan Gideriminde Anot Katot Arası Mesafenin Etkisi
Leyla Gazigil, Orhan Taner Can

 

SB113-Atıksulardan Biyolojik Amonyum Giderimine Nikel Etkisi
Şükrü Aslan, Ali Güven

 

SB655-Çoruh Havzası Su Kalitesinin Değerlendirilmesinde Su Kalitesi İndeksinin Kullanımı
Ayla Bilgin

 

SB300-Endüstriyel İşletmelerde Kullanılan Kimyasal Maddelerin Türkiye’de Ulusal Mevzuatlarla Yönetimi
Muhammet Yunus Pamukoğlu, Emel Kaya


SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4-B

Oturum Başkanı : Yüksel Ardalı

 

SB497-Kahramanmaraş Havalimanı’nda Uçaklardan Kaynaklanan Emisyonların Kahramanmaraş İlinin Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
Nihan Uygur, Kıymet Özgünoğlu

 

SB311-Marmara Bölgesi 2016 Yılı Pm10 Ve So2 Parametrelerine Ait Hava Kalitesi Verilerinin Değerlendirilmesi
Hüseyin Geçkin, Fatma Esen

 

SB35-Hava Kirliliğinin Kar Sularına Etkisi: Artvin İli Örneği
Serden Başak, Kazım Onur Demirarslan

 

SB227-Hava Kirliliği Sorgulamaları İçin Alternatif Bir Veritabanı Ve Pm10 Ve So2 Verilerinin Veri Sorgulama Dili Sql İle Analizi
Abdurrahman Özbeyaz, Fatih Tufaner

 

SB616-Bir Süt Sığırı İşletmesinden Yaz Mevsiminde Kaynaklanan Partikül Madde Emisyonlarının Belirlenmesi
İlker Kılıç, Ercan Şimşek, Erkan Yaslıoğlu

 

SB46-Türkiye'de Atıksu Islahı Ve Yeniden Kullanımı: Samsun Örneği
Saba Fattahi, Yüksel Ardalı, Güler Qeurahmanlı

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4-C

Oturum Başkanı : Gizem Eker

 

SB305-Buski Doğu Atıksu Arıtma Tesisine Yerleştirilen Zeytin Ağacı Bileşenlerinde Pcb Seviyelerinin Belirlenmesi
İrem Verim, Yücel Taşdemir

 

SB310-Pah Ve Pcb'lerin Atmosferik Konsantrasyonları: Bursa Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Örneği
Berfu Bükler, Yücel Taşdemir, Fatma Esen

 

SB207-Evaluatıon Of Eutrophıcatıon Control Strategıes For The Suat Uğurlu Dam
Bilge Aydın Er, Tolga Ayeri, Yüksel Ardalı

 

SB323-Arıtma Tesisi Çevresinde Bulunan Çam Ağacı Bileşenlerindeki Pah Ve Pcb Birikimlerinin İncelenmesi
Burak Çalışkan, Berfu Bükler, S. Sıddık Cindoruk, Yücel Taşdemir

 

SB325-Zeytin Ağacı Bileşenlerindeki Atmosfer Kaynaklı Ocp Seviyelerinin Çözünmüş Ve Partikül Faz Dağılımlarının İncelenmesi: Daat Örneği
A.Egemen Sakın, Cevriye Mert, Yücel Taşdemir

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4-D

Oturum Başkanı : Rasim Akpınar

 

SB363-Amasya İlinin Arazi Kullanımı Ve Azot-Fosfor Yayılıcı Kirletici Kaynaklarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama İle Modellenmesi
Hakan Mete Doğan, Ekrem Buhan

 

SB88-Ergene Havzası 1990, 2000 Ve 2012 Yılları Arazi Kullanım Değişikliklerinin Tespiti
Azem Kuru

 

SB42-Çatalca'nın Doğal Yapı İle Mevcut Arazi Kullanımı Arasındaki Etkileşim Analizi: Yerleşilmemiş Alanlar İçin Alan Kullanımı Önerisi
Ufuk Fatih Küçükali

 

SB88-Ergene Havzası 1990, 2000 Ve 2012 Yılları Arazi Kullanım Değişikliklerinin Tespiti
Azem Kuru

 

SB612-Analysis Of Natural Land Cover Change Using Time Series: A Case Study Of Istanbul
Batuhan Sariturk, Muhammed Enes Atik, Ugur Alganci, Ozan Ozturk, Zaide Duran, Dursun Zafer Seker


17:30
18:00
Kahve Arası / Poster Oturumu 6
18:00
19:30

DAVETLİ KONUŞMACI OTURUMU 3
Oturum Başkanı :
Yrd. Doç. Dr. İsmail DABANLI


Prof. Dr. Zbigniew Kundzewicz
Potsdam Institute for Climate Impact Research, Polonya

- Changes in Flood Risk in Europe

PANEL 7-A - SU, TARIM VE GIDA
Oturum Başkanı : 
Prof. Dr. İbrahim DİLER

Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Prof. Dr. Ali Osman DEMİR
Uludağ Üni. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği

Prof. Dr. Ece TURHAN

Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Dr. Metin TÜRKER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı
- Su ve Gıda Güvenliği


Erkan GÜLER

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Harita Mühendisi
- Toprak Veri Tabanı


SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5-A

Oturum Başkanı : Şükrü Aslan

 

SB183-Çevre Hakkı Bağlamında Yerel Yönetimlerin Rolü: Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Temiz Ve Yaşanabilir Bir Manisa Projesi
Rasim Akpınar, Ahmet Uçar

 

SB82-Baraj Türü Yapılarda Qr Kod Uygulaması
Mehmet Fatih Işık, Mehmet Cihan Aydın, Ercan Işık

 

SB320-Toprak Tuzluluğunun Matematiksel Modellerle İncelenmesi: Hydrus Örneği
Müslüme Sevba Çolak, Sertan Avcı, Engin Yurtseven, Ahmet Öztürk

 

SB504-Evaluation Of Pattern Search And Genetic Algorithms İn Optimal Parameter Estimation For The Nonlinear Muskingum Flood Routing Model - Case Study: Sütçüler Flood
Meisam Badfar, Emrah Doğan

 

SB538-Nehir-Akifer Etkileşimlerinin Visual Modflow İle Modellenmesi
Uğur Boyraz, Hekmatullah Mohammadi, Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan

 

SB202-Türkiye’ De Bütünleşik Havza Yönetimi Yaklaşımı Ve Uygulamaları
Arife Şimşek, Selen Özmen, Hülya Böke Özkoç, Gülfem Bakan

 

SB254-Nehir Havza Seviyesinde Su Kaynaklarının Entegre Yönetimi: Büyük Menderes Nehir Havzasında Örnek Bir Çalışma
Cengiz Koç

 

SB624-Düşük Etkili Kentleşme Uygulamalarının Yüzeysel Akışa Etkisi: İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Örneği
Sezar Gülbaz, Yunus Emre Kaya, Cevza Melek Kazezyılmaz-Alhan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5-B

Oturum Başkanı : Gizem Eker

 

SB99-Yüzme Havuzu Ve Kaplıca Havuzu Sonrası Adenoviral Keratokonjonktivit Enfeksiyonu
Ali Kurt

 

SB281-Diyabetik Nöropatik Ağrılı Hastalarda Kaplıca Tedavisinin Ağrı, Uyku Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Fatmanur Aybala Koçak, Emine Eda Kurt, Yusuf Koçak

 

SB285-Obez Kadın Hastalarda Üç Haftalık Kaplıca Tedavisinin Tam Kan Sayımı Parametrelerine Etkisi
Fatmanur Aybala Koçak, Senem Şaş, Emine Eda Kurt

 

SB355-Suyla Gelen Sağlık: İbni Sina’dan Günümüze Kaplıca Tedavisi Karşılaştırma Çalışması
Fatmanur Aybala Koçak

 

SB318-Antibiyotik Direnç Sorunu Ve Çevre
Seda Özdikmenli Tepeli

 

SB206-Bursa Atmosferi’ndeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Mevsimsel Konsantrasyonları İle Kanser Potansiyelinin Belirlenmesi
Mehmet Ferhat Sari, Yıldız Mine Bozkurt, Fatma Esen

 

SB61-İçme Sularından Amonyak, Demir Ve Mangan Giderimi
Sayiter Yıldız, Ahmet Aygün, Asaad Olabi

 

SB360-Sivas İçme Ve Kullanma Sularının Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi
Özlem Pelin Can, Ayşe Sena Özmen

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5-C

Oturum Başkanı : Fatih Tufaner

 

SB460-Taşkın Riski Bulunan Yerleşim Alanlarında Anket Çalışması: Geyve Örneği
Osman Sönmez, Tuğçe Hırca, Esra Dobrucalı

 

SB509-Su Hizmetlerinde Geri Belediyeleştirmenin Katılımcılığa Etkisi
Ayça Çelikbilek

 

SB540-Binalardaki Kanalizasyon Sistemlerinde Arıtım İle Gri Suyun Yeniden Kullanımı
Halime Nur Kazak

 

SB545-Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemleri Gerekli Midir?
Bahadır Uğural, Ramazan Serezli, Sevim Hamzaçebi, Fatma Öztürk, Hatice Gündüz

 

SB568-Evsel Atıksuların Solar Tio2 Fotokatalizi İle Dezenfeksiyonu
Burcu Şengül, Ufuk Alkan

 

SB465-Eşen Çayı Suyunun (Fethiye-Muğla) Sürdürülebilir Su Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi
Demirak Ahmet, Özdemir Nedim, Keskin Feyyaz

 

SB95-Basınçlı Sulama Sistemlerinin Epanet Yazılımı Kullanılarak Performans Analizi Ve Rehabilitasyonu
Ezgi Kurtulmuş, Hayrettin Kuşçu, Ali Osman Demir

 

SB298-Orta Sakarya Nehri Üzerindeki Çoklu Barajların Yönetimi
Ahmed Al_Janabi, Mücahit Opan, Emrah Doğan

 

SB43-Sinop İline Ait Aylık Ve Yıllık Yağış Yükseklikleri İle Standart Süreli Yağış Şiddetlerinni Farklı Trend Analizi Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
Utku Zeybekoğlu, Turgay Partal

 

 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5-D

Oturum Başkanı : Taner Yonar

 

SB236-Dairesel Konduitlerde Kuyruk Suyu Derinliğinin Havalandırma Performansına Etkisi
Muhammed Cihat Tuna, Faruk Demirbaş, Alp Buğra Aydın

 

SB259-Baraj Rezervuarlar İçin Labirent Yan Savakların Had Analizi
Erdinç İkincioğulları, Muhammet Emin Emiroğlu, M. Cihan Aydın

 

SB260-Şütlerdeki Enerji Kırıcı Blokların Akımın Hidrolik Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Sayısal Analizi
M. Cihan Aydın, Erdinç İkincioğulları, Muhammet Emin Emiroğlu

 

SB329-Jet Havalandırıcılarda Hava Delik Çapının Hava Giriş Performansına Etkisi
Begüm Kantarcı Onay, Fahri Özkan, Alp Buğra Aydın

 

SB623-Küçük Dolgu Barajlarda Güçlü Yer Hareketlerinin Etkisi Ve Dinamik Analizler
Turgut Vatan Tosun, Hasan Tosun

 

SB412-Hidrolik Yapıların Mansabındaki Yerel Oyulma Derinliğine Hücresel Dolgu Sisteminin Etkisinin İncelenmesi
Enes Gül, Talha Sarıcı, Ö. Faruk Dursun

 

SB396-Açık Kanallarda Hareketli Taban Durumu Ve Farklı Yan Savak Boyutları İçin Sediment Taşınımının Deneysel İncelenmesi
Mustafa Tunç, Muhammet Emin Emiroğlu

 

SB621-Dolgu Barajlarda Deprem Güvenliği Ve Statik Stabilite Analizi
Hasan Tosun, Turgut Vatan Tosun

 

SB21-Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Mansap Tarafında Bor Konsantrasyonunun Araştırılması
Murat Topal, E.Işıl Arslan Topal

24 Mart 2018, CumaRTESİ

A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU F SALONU
09:00
10:30

PANEL 8-A - 21. YÜZ YILDA ŞEHİRLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Oturum Başkanı : 
Prof. Dr. Ebubekir YÜKSEL


Doç. Dr. Rasim AKPINAR
Celal Bayar Üniversitesi

Efsun DİNDAR
Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı

 

Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6-A

Oturum Başkanı : Gizem Eker

 

SB643-Importance Of Acute Toxıcıty In Shıp-Source Wastewater: Marmara Sea
Zülal Sönmez, Nüket Sivri, Ahmet Cihat Kahraman

 

SB243-Kentsel Altyapı Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Ahmet Aygün, Sayiter Yıldız

 

SB96-Petrol Türevli Atık Yağların Ultrasonik Yöntemle Susuzlaştırılması
Nurullah Özdoğan, Ercan Gürbulak, Serkan Arslan, Okan Günaydın, Fahrettin Duyum, Murat Eyvaz, Ebubekir Yüksel

 

SB117-Kocaeli Körfezindeki Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önemi Ve Önleme Çalışmaları
Ali Umut Ünal, Şebnem Erkebay, Hasan Bora Usluer, Güler Bilen Alkan

 

SB371-Gemilerin Bakım-Onarım Çalışmalarından Kaynaklanan Deniz Kirliliği Ve Kontrolü
Ercüment Demir, Gizem Eker

 

SB604-Gemi Atıksularından Petrol Türevli Bileşiklerin Geri Kazanımı
Melike Yalılı Kılıç, Berkay Avcı

 

SB502-Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Menşe’li Renkli Atıksuların Sebep Olduğu Kokunun Giderimi
Turgay Dere, Fatih Tufaner

 

SB85-Çarşamba Ovası Yeraltı Suyunun Doymuş Oksijen, Toplam Organik Karbon Ve Organik Madde Miktarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi
Hakan Arslan, Bilal Cemek, Mehmet Sait Kiremit, Alper Güngör, Utku Şahin, Milostin Desire

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6-B

Oturum Başkanı : Semra Küçük

 

SB264-Effect Of Feed Temperature On The Permeate Flux For The Furniture İndustry Wastewater
Duygu Kavak

 

SB313-Sepiolitle Sulu Çözeltilerden Kurşun İyonlarının Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderimi
Mine Taştaban, İlker Kıpçak

 

SB484-Atık Aktif Çamurun Hidrodinamik Kavitasyon Prosesi İle Dezentegrasyonunda Karbonhidrat Ve Protein İçeriklerinde Meydana Gelen Değişimler
Esra Demir, Fatma Olcay Topaç Şağban, Efsun Dindar, Bülent Keskinler

 

SB345-Yayıkaltı'nın Kirlilik Parametrelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Didem Gamze Genç, Seval Sevgi Kırdar

 

SB299-Karaman Sanayi Bölgesi Ekim Alanı Topraklarının Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması
Fevzi Kılıçel, Hacer Sibel Karapınar, Fadimana Ünüvar

 

SB301-Karaman Sanayi Bölgesinde Yetiştirilen Silajlık Mısırların Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması
Fevzi Kılıçel, Hacer Sibel Karapınar, Fadimana Ünüvar

 

SB379-Ötrofikasyon Ve Su Kalitesi Problemleri-Aksaray Örneği
Filiz Gülşah Çelik, Mustafa Işık

 

SB36-Batch Studies For The Removal Of Copper(Iı) From Aqueous Solutions By İon Exchange Resin
Yeliz Aşçı

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6-C

Oturum Başkanı : Cengiz Koç

 

SB307-Küçük Menderes Ve Bakırçay Havzaları Su-Toprak Kaynakları Kullanımının Karşılaştırılması Ve Gelecek İçin Bazı Öneriler
Ali Ekber Gülersoy

 

SB138-Taşkın Koruma Yapılarının Önemi Ve Uşak Örneği
İbrahim Temel, Aynımah Doğan, Ali Berktay

 

SB286-Trend Analysis Of Monthly Total Rainfall At Some Stations In The Mediterranean Region
Murat Ay

 

SB538-Nehir-Akifer Etkileşimlerinin Visual Modflow İle Modellenmesi
Uğur Boyraz, Hekmatullah Mohammadi, Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan

 

SB164-Akarsuların Biyolojik Su Kalitesinin Belirlenmesinde Bentik Makro Omurgasızların Kullanımı
Enis Akay, Nurhayat Dalkıran, Şükran Dere

 

SB123-Akarsu Restorasyonunda Ekolojik Yaklaşım
Nurhayat Dalkıran, Didem Karacaoğlu, Şükran Dere

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6-D

Oturum Başkanı : Sadık Alashan

 

SB114-İçme Suyu Kaynaklarında Arsenik Kirliliği Ve Arıtım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Şükrü Aslan

 

SB226-İçme Suyu Mikrobiyal Kalitesinin Korunmasında Asimile Edilebilir Organik Karbonun Önemi
Arzu Teksoy, Kübra Taşkın

 

SB409-İçme Suyundaki E. Coli’nin Mikro Akışkan Sistemlerde Tespiti
İsmail Bilican, Mustafa Tahsin Güler

 

SB500-Ergene Nehri Kirlilik Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmini
Osman Sönmez, Ecren Günhan

 

SB530-Gıda İşletmelerinde Kullanılan Suların Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi
Gözde Türköz Bakırcı, Tuğba Topbaş, Burcu Dinler, Sultan Utkun

 

SB656-Isparta – Antalya Bölgesi’ndeki Yüzeysel Suların Kalitesinin İncelenmesi
Kemal Saplıoğlu, Elif Gülen Çimen

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6-E

Oturum Başkanı : Necla Çağlarırmak

 

SB427-Türkiye’de İllere Göre İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının Zft Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması
Derya Karakaya, Z. Fuat Toprak

 

SB120-Land Management For Sustainable Agriculture Under Climate Change İn Northern Ghana
Mohammed Alhassan, Hakan Büyükcangaz

 

SB503-Siyanürik Klorür Merkezli Dopamin Ve Manyetit Nanopartiküllerinin Köprülü Komplekslerinin Sentezi
Cennet Arslaner, Ziya Erdem Koç

 

SB587-Paslanmaz Çelik Üzerine Elektrokimyasal Olarak Sentezlenmiş Olan Sn Katkılanmış Polianin Filminin Fotokatalitik Aktivitesinin İncelenmesi
Bircan Haspulat, Muhammet Sarıbel, Handan Kamış

 

SB25-Van Gölüne Dökülen Kotum Deresinde Endüstriyel Kaynakların Oluşturduğu Kirliliğin Tespiti
M. Cihan Aydın, Edip Avşar, Aydın Büyüksaraç, Ercan Işık, M. Fatih Kuluöztürk

 

SB101-A Research About Envıronment Data And Vıews Of Gediz Basın Along From Kütahya To Foça Town
Necla Çağlarırmak, Yaşar Nuhoğlu, Rıdvan Uyar, Tevfik Aygün

SB527-Maden Ocaklarının Modellenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı
Mehmet Ali Yücel, Deniz Şanlıyüksel Yücel

 

SB37-Sakin Şehirlerin Çevre Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme
Şule Yüksel Özmen, Haluk Birsen, Özgül Birsen

10:30
11:00
Kahve Arası / Poster Oturumu 7
11:00
12:00
PANEL 9-A - TÜRKİYE'DE ARSENİKLİ SU MESELESİ
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU


Prof. Dr. Nazmi ORUÇ

Uluslararası Tıbbi Jeoloji Birliği Üyesi
- Türkiye'de Arsenikli Su Meselesi

Prof. Dr. Sema BURGAZ
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
- Arsenik-Sağlık

Prof. Dr. Cahit HELVACI
Ege Üniversitesi
- Arseniğin Kökeni

ÖĞRENCİ OTURUMU
Oturum Başkanı : Mert GÜNGÖR

Ahmet Emir ŞAHİN
Malcılar Lisesi

Elif Delal AKAR
Malcılar Lisesi

Elif Ahsen İMAMOĞLU
Malcılar Lisesi

Musa GİRESUNLU
Malcılar Lisesi

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7-A

Oturum Başkanı : Turgay Dere

 

SB640-Ulusal Katkı Niyeti (Indc) Belgelerinin Sentezi
Eyüp Şişman, İsmail Dabanlı, Zekai Şen

 

SB641-Sera Gazı Emisyonlarının Artmasında Ülkelerin Sorumluluk Oranlarının Kıyaslanması
İsmail Dabanlı, Eyüp Şişman, Zekai Şen

 

SB56-İklim Değişikliği Sürecinde Bursa Kentindeki Su Kaynaklarının Geleceği
Elif Karakurt Tosun

 

SB194-Değişen İklimde Su Duyarlı Kentler
Duygu Gökce, Z. Betül Pancar, Gizem Karacan

 

SB210-Climate Change Effects On Streamflow Of Tuzla River (Çanakkale, Turkey)
Semih Kale, Adem Yavuz Sönmez, Fatih Mutlu, Walter Leal Filho

 

SB212-Climate Change Effects On Streamflow Of Gediz River (Turkey)
Semih Kale, Adem Yavuz Sönmez, Fatih Mutlu, Walter Leal Filho

 

SB221-The Comparison Of Arctic Oscillation (Ao) And North Atlantic Oscillation (Nao) İn Terms Of Their Influences On Temperature And Precipitation Regime Of Marmara Region İn Turkey
Cenk Sezen, Turgay Partal

 

SB613-Landsat 8 Olı Uydu Görüntüleri Kullanılarak Yüksek Karbon İçerikli Sahaların Tespiti
Mehmet Ali Yücel, Melih Doğru, Deniz Şanlıyüksel Yücel


SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7-B

Oturum Başkanı : Mustafa Işık

 

SB229-Balıklarda Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi
Semra Küçük

 

SB372-Nilüfer Çayı Sedimentinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (Pah) Seviyelerinin İncelenmesi
Gizem Eker, Yücel Taşdemir

 

SB421-Organaklorlu Pestistlerin (Ocp’lerin) Doğancı Barajına Atmosferik Çökelmelerinin İncelenmesi
Aslı Tuba Leylek, Gizem Eker, Yücel Taşdemir

 

SB478-Metilen Mavisinin Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyonunda Akrilamid Esaslı Yarı-Ipn Hidrojellerin Kullanımı
Mehmet Gültekin, Elif Yılmaz, Gülcihan Güzel Kaya, Hüseyin Deveci

 

SB520-Farklı Sucul Ortamlardaki Mikro Kirletici Varlığı
Taylan Dolu, Bilgehan Nas

 

SB565-Determination Of Some Organic Micropollutants İn Wastewater Treated By Membrane Processes
Nasim Jalilnejad Falizi, Mert Can Hacıfazıloğlu, İlker Parlar, Can Demirer, İdil İpek, Nalan Kabay, Taylan Pek, Mithat Yüksel

 

SB422-Poliaromatik Hidrokarbonların Bursa Kent Atmosferindeki Konsantrasyon Ve Toplam Çökelme Akı Seviyeleri
Aşkın Birgül, Yücel Taşdemir, Perihan Binnur Kurt Karakuş

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7-C

Oturum Başkanı : Ali Berktay

 

SB107-Tarım İlaçları Ve Su Güvenliği; Sürüdürebilirlik
Necla Çağlarırmak, Rıdvan Uyar

 

SB103-Sürdürülebilir Su Yönetimi Ve Kentlerin Geleceği: Uluslararası Sular Konusunda Türkiye'nin Yapmış Olduğu Anlaşmalara Genel Bir Bakış
Azize Serap Tuncer, Elif Nalbant, Rukiye Köroğlu

 

SB464-Fırat-Dicle Havzası Sularının Uluslararası Hukuk Yasaları
Özge Türk, Necdet Türk

 

SB136-İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Sayaç Hatalarının Gelir Getirmeyen Suya Etkisinin Araştırılması
Salih Yımaz, Özgür Özdemir, Yusuf Kocaman, Mahmut Fırat

 

SB152-Kayıp Kaçakla Etkin Mücadelede Teknolojik Yöntemler
Muhammed Ali Kıllıoğlu, Seçil Sevim Özgür, Mustafa Türkyaşar, Serpil Sinan

 

SB359-Su Kayıplarını Azaltmada Yenilikçi Bir Yaklaşım : Yıkıcı-Olmayan Yöntemler
Alaeddin Bobat, Ertan Mert, Sadettin Yılmaz

 

SB501-Altyapı Kaçak Endeksini Hesaplamak İçin Kaçınılmaz Yıllık Gerçek Kayıplar (Kygk) Formülü: Diyarbakır İçme Suyu Şebekesi Örneği
Mehmet Songur, Osman Sönmez, İbrahim Yüksel

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7-D

Oturum Başkanı : Sıddık Cindoruk

 

SB219-Possibility Of Determining Groundwater Storage Potential With Cartographic Materials, Morphometric Analysis And Gıs
Timuçin Everest, Hasan Özcan

 

SB466-Akarçay Havzasında Trmm Ve Co-Kriging Yağış Verilerinin Karşılaştırılması
Emin Taş

 

SB469-Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanılarak Taşkın Risk Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar Çay Deresi Havzası
Emin Taş

 

SB599-Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişiminin Belirlenmesi: Akarçay Havzası Örneği
Cenk Akşit, İsmail Taş, Yusuf Ersoy Yıldırım, Kadir Aytaç Özaydın

 

SB377-Yenilikçi Yönelim Analiz Yönteminin Logaritmik Eksende Değerlendirilmesi
Sadık Alashan

 

SB536-Seyhan Havzası Yağış Verilerinin Eğilim Analizleri
Şimal Yüce, Burcu Ercan, Musa Eşit, Mehmet Ünsal, Mehmet İshak Yüce

 

SB357-C18-Silika Dolgulu Mini Kolon Kullanılarak Doğal Sulardan Bakır(Iı) Ve Demir(Iıı) İyonlarının Ayrılması Ve Önderiştirilmesi
Cennet Karadaş

 

SB817-Su Bütçesinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım

Z. Fuat Toprak, Bülent Selek, Yakup Karaaslan, Kasım Yenigün, Veysel Gümüş, M. Hakkı Aydoğdu

12:00
12:30
UYDU SEMPOZYUMU 2 - ENGIE

Teknik Koordinatör

Sinan TEMÜR

- HOTTAP Operasyonları

12:30
13:30
Ara / Poster Oturumu 8
13:30
15:00

PANEL 10-A - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTURUMU

 

* Açılış Konuşması ve VTR Gösterisi

* Tiyatro Gösterisi

* Sinevizyon Gösterisi

 

Yalçın AKIN

Bursa Orman Bölge Müdürü

 

Alinur AKTAŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

 

İzzettin KÜÇÜK

Bursa Valisi

 

PANEL 10-B - KENTSEL VE ENDÜSTRİYEL SU KİRLİLİĞİ

Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Muhammet Emin EMİROĞLU


Gürsel ERUL
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Atıksu Kirliliği Önleme Şube Müdürü Şube Müdürü


Dr. İpek Diğdem YOLCU
Buski Genel Müdürlüğü

Selçuk YALÇIN
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- Kentsel ve Endüstriyel Atık Suların Denetlenmesi

Sibel HARARCI
Bursa Organize Sanayi Müdürlüğü

Doç. Dr.Taner YONAR

Uludağ Üniversitesi Müh. Fakültesi, Çevre Müh.Böl.

 

KONFERANS - SULARIN MÜCEVHERLERİ DİYATOMELER

Konuşmacılar :

Prof. Dr. Zekeriya ALTUNER

Prof. Dr. Şükran DERE

Doç. Dr. Köksal PABUÇCU

 

Fotoğraf sergimizi Stand alanında 22-24 Mart 2018 tarihlerinde ziyaret edebilirsiniz.

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8-A

Oturum Başkanı : Mehmet Ali Yücel

 

SB630-Hidrodinamik Kavitasyon İle Atıksu Arıtma Çamurunda Bakteri Giderimi
Efsun Dindar, F. Olcay Topaç Şağban

 

SB648-Hidrodinamik Kavitasyon Prosesinin Su Ve Atıksu Arıtımı Alanındaki Uygulamaları
Efsun Dindar, F. Olcay Topaç Sağlam, Esra Demir

 

SB438-Tekstil Atıksuyunun Fenton Prosesi İle Arıtımında Optimum Koşulların Araştırılması
Elif Nihan Kadıoğlu, Hacer Öztürk, Handan Atalay, Ayşem Gök, Ayşe Kuleyin, Emre Burcu Özkaraova, Feryal Akbal

 

SB439-Tekstil Atıksularının Arıtımında Foto-Fenton Prosesinin Optimizasyonu
Hacer Öztürk, Elif Nihan Kadıoğlu, Handan Atalay, Merve Peker, Ayşe Kuleyin, E.Burcu Özkaraova, Feryal Akbal

 

SB449-Grafit-Karbon Elektrodlar Kullanılarak Elektro-Fenton Yöntemiyle Tekstil Atıksu Arıtımının Değerlendirilmesi
Ayşem Gök, Merve Peker, Handan Atalay, Ayşe Kuleyin, E.Burcu Özkaraova, Feryal Akbal

 

SB605-Doğal Kaynak Sularından Sertlik, İletkenlik Ve Askıda Katı Madde Giderimi
Melike Yalılı Kılıç, Berkay Avcı 

SB558-Orman Yangınlarının Suyun Kimyasal Ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
Temel Sarıyıldız

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8-B

Oturum Başkanı : Z. Fuat Toprak

 

SB809-Yağmur Suyu Ve Atık Su Drenajı
İsmail Can Ulusoy, Ceren Küçükçelebi, Cem Emre Gürbüz, Duygu Kokoç, Ali Uyumaz

 

SB162-Su Taşkınlarına Karşı Stratejik Risk Yönetimi- İzmir İli Örneği
Ali Ekşi, İsmail Cem Kantarlı

 

SB387-Kentsel Alanlarda Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Taşkın Riski Oluşturan Faktörler: Malatya İli Örneği
Selami Kılıç, Özgür Özdemir, Mahmut Fırat

 

SB657-Kentsel Alanlarda Taşkın Zararlarının Azaltılması Ve Yeraltı Suyu Beslenmesinin Önemi
Mesut Çimen, Kemal Saplıoğlu, Elif Gülen Çimen

 

SB33-Yeşil Altyapı Uygulamaları Kapsamında Yağmur Hendeklerinin Önemi Ve Sürdürülebilir Kent Anlayışı İle Değerlendirilmesi
Uğur Ünal, Dilek Eren Akyüz

 

SB175-Epanet Programıyla İçmesuyu Şebekesi Tasarımı: Bursa, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi
Ajab Gul Majidi, Serdar Korkmaz, Yahia Marrouchi

 

SB139-Ceylanpınar Ovası’nda Yeraltı Suyu Tuzluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli İncelenmesi
Ayşegül Demir Yetiş, M.İrfan Yeşilnacar, Zeliha Selek

 

SB810-Demiryolu Drenajı
Meliha Gamze Ekren, Ali Uyumaz


SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8-C

Oturum Başkanı : Timuçin Everest

 

SB507-Drought Stress And Tree Mortality İn Pine Forests
Asko Lehtijarvi, Funda Oskay

 

SB89-Long-Term Analysis Of Yearly Means Of Wind Waves Over The Sea Of Marmara
Volkan Kutupoğlu, Bilal Bingölbali, Recep Emre Çakmak, Adem Akpınar

 

SB224-Bursa İlinde Kuraklık Analizi
Burak Nazmi Candoğan, Emir Doğan Kumraltekin

 

SB290-Kısıntılı Sulama Koşullarında Kuraklık Hassasiyet İndeksi Kullanılarak Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Bitkisinin Kuraklığa Toleransının Belirlenmesi
Mualla Keten, Hasan Değirmenci, Ramazan Şadet Güvercin

 

SB293-Kuraklık Ve Çevre
Alaeddin Bobat, Emin Çakılcı

 

SB522-Adıyaman İlinde Kuraklık Takibi
Fatih Tufaner, İsmail Dabanlı

 

SB523-Kuraklığın Yapay Sinir Ağlar İle Analizi: Adıyaman Örneği
Fatih Tufaner, İsmail Dabanlı, Abdurrahman Özbeyaz

 

SB586-Uzaktan Algılama Ve Cbs Teknikleri İle Kuraklık Analizi (Porsuk Baraj Gölü Ve Çevresi)
Ayşe Akkurt, Zehra Yiğit Avdan


SB292-Bir Ekosistem Hizmeti Olarak Su
Alaeddin Bobat
15:00
15:30
Kahve Arası / Poster Oturumu 9
15:30
17:00

PANEL 11-A - YARININ KENTLERİ HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Feza KARAER


Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Murat AR
Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü


Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

- İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Enfeksiyon Hastalıkları

Prof. Dr. Kayıhan PALA
Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilimdalı

Sema KURT
TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

- Tekirdağ İlinde Kentleşme ve Sanayileşme ile Birlikte Oluşan Atık Suların Yönetimi ve Havza Çalışmaları

SPONSOR OTURUMU 1


EVSEL/KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TASARIM ESASLARI, PROSES SEÇİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Serdar TUTUŞ

Arıtma Tesisleri Grup Müdürü

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9-A

Oturum Başkanı : Temel Sarıyıldız

 

SB214-Su Tasarrufuna Uygun Peyzaj Tasarımı Ve Uygulamaları
Aysun Çelik, Gizem Küçük, Tuba Akman

 

SB602-Yağmur Suyu Hasadı: Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Binası Örneği
Melike Yalılı Kılıç, Merve Nur Abuş

 

SB119-Kentsel Planlamada Akarsu Islahı Çalışmasına Doğal Çözüm: Athens-Georgia (Us) Örneği
Füsun Erduran Nemutlu, Ümit Yılmaz

 

SB703-Sardab: Architectural Solution For Sustainable Water Management İn Iranian Traditional Buildings
Javad Eiraji, Furugh Farazju

 

SB118-Kentleşmede Yağmur Bahçesi’nin Önemi: Eskişehir Örneği
Füsun Erduran Nemutlu, Ümit Yılmaz

 

SB297-Kentsel Ve Çevresel Sorunların Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü
Ahmet Güven, Çağatay Alan

 

SB483-Bütüncül Bir Havza Koruma Yaklaşımı İçin Eşik Analizlerinin Verimliliği: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları Üzerine Bir İnceleme
Ayça Çelikbilek

 

SB213-Sürdürülebilir Kentler Ve Yağmur Suyu Yönetimi
Aysun Çelik, Füsun Erduran Nemutlu

 

SB813-Yeraltı Suyu Denklemleri Ve Analitik Çözümler

Gökmen Tayfur


SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9-B

Oturum Başkanı : Ali Uyumaz

 

SB39-Suyun Doğru Kullanılması Ve Tasarrufu Konusunda Medyanın Rolü
Sedat Cereci

 

SB131-Resim Sanatında Suyun Etkisi Ve Yansımaları
Tekin Bayrak, Mustafa Konuk, Fatma Bayrak

 

SB230-Suyun Renklerle Dansı Ebru Sanatı Ve Pozitif Etkilerinin Değerlendirilmesi
Mustafa Konuk, Tekin Bayrak, Derya Konuk, Tevhide Aydın

 

SB472-Su Kullanım Kültürü Ve Sosyo-Ekonomik Duyarlılklar: Akarçay Havzası Örneği
Veysel Güldal

 

SB521-Balık Yetiştiriciliğinde Suyun Verimli Ve Sürdürülebilir Kullanımı
Sevim Hamzaçebi, Ramazan Serezli, Bahadır Uğural, Fatma Öztürk, Hatice Gündüz

 

SB457-Su Yönetimi Ve Suyun Sürdürülebilirliği
Ezgi Kırtorun

 

SB306-Düzce İlinin Turizm Potansiyeli Ve Düzce'de Su Sporları Turizmi Faaliyetleri
Fatih Turgut

 

SB67-Osmanlı'da Su Vakıfları Ve Şeyh Ali Efendi'nin Su Vakfiyesi
Ali İhsan Karataş

 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9-C

Oturum Başkanı : Gürol Yıldırım

SB129-İnsan Ve Hayvanlarda Su Kaynaklı Salgınların Epidemiyolojisi
Esra Büyükcangaz

 

SB217-The Radiological Impact Assessment For Drinking Water In The Selected Mediterranean Countries
Nur Bayar, Furkan Kartal, Damla Uygur, Halime Yakışık Özbaş, Uğur Özveren

 

SB245-Eskişehir’de Bazı İçme Sularında İyot Düzeyi Ve Endemik Guatr: Mihalıççık-İğdecik Köyü Örneği
Nazmi Oruç

 

SB383-Pyridine Degradation By Subcritical Water Oxidation Using Hydrogen Peroxide
Erdal Yabalak, Firas Ibrahim, A. Murat Gizir

 

SB492-Removal Of Heavy Metal Ions From Aqueous Solutions By Using Polymeric 2-Vinyl-4,6-Diamino-1,3,5-Triazine
Gülcan Feriçok, Ziya Erdem Koç

 

SB505-Akuakültürde Tespit Edilen Fekal Koliform Kökenli Antimikrobiyal Direnç Genleri
Özcan Yavaş, Muhammed Duman, İzzet B. Satıcıoğlu, Ebru Garip, Feza Karaer, Soner Altun

 

SB510-Eskişehir Seyitgazi - Kırka Ve Çifteler- Körhasan Mahallelerinde Arsenik Meselesi
Nazmi Oruç

 

SB808-Sıcak Su Kullanımında Soğuk Su Tasarrufu
Zeynep Sueda Basar, Necmettin Maraşlı

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9-D

Oturum Başkanı : Mesut Çimen

 

SB142-Manisa Özelinde Ön Ödemeli Sayaçların Su Kullanımına Etkisi

Ahmet Ali Kumanlıoğlu, Burak Aslay, Mehmet Ali Yurdusev

 

SB513-Sulama Suyunun Ücretlendirilmesi Ve Etkileri
Tolga Tipi, Şule Turhan, Hakan Büyükcangaz

 

SB92-Bir Hayvancılık İşletmesinde Yağmur Suyu Hasadı Ve Yeniden Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Hatice Delice, İlker Kılıç

 

SB32-Yeşilırmak Havzasında Bulunan Çok Barajlı Bir Su Kaynakları Sisteminde Optimal Enerji
Efsun Bacaksız, Mücahit Opan

 

SB556-Malatya İçme Suyu İletim Hattından Enerji Üretim Çalışmaları
Ömerul Faruk Dursun, Enes Gül, Enver Sedat Tamgacı, Muktedir Furkan Işık, Muhammet Demirel

 

SB436-Yeraltı Suyu Bor İçeriğinin Farklı Enterpolasyon Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
Mehmet Taşan, Sevda Taşan, Yusuf Demir, Hakan Arslan

 

SB246-Erzin-Dörtyol Sulama Birliğinin Karşılaştırma Göstergeleri İle Değerlendirilmesi
Hasan Değirmenci, Fırat Arslan, Mualla Keten, Çağatay Tanrıverdi

 

SB30-Ardışık Yaklaştırmalı Dinamik Programlamaya Dayalı Bir Optimizasyon Modelinde Parametrik Değişken Yaklaşımının Kullanımı: Ceyhan Havzası, Türkiye
Mücahit Opan

 

17:00
17:30
Kahve Arası / Poster Oturumu 10
17:30
19:00

PANEL 12-A - SEL, TAŞKIN KONTROLÜ VE KURAKLIK
Oturum Başkanı :
Doç. Dr. Barış SEVİM


Prof. Dr. Sevinç ASİLHAN
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği

Ahmet KÖSE
Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mesut YILMAZ
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Mühendisi
- Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandıma ve İzlem Sistemi

 

Doç. Dr. Ender DEMİREL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 


PANEL 12-B - YERALTI SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
Oturum Başkanı :
Yrd. Doç. Dr. Ali UYUMAZ


Prof. Dr. Gökmen TAYFUR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Mesut ÇİMEN
Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat TOPRAK
Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Cevza Melek KAZEZYILMAZ ALHAN
İstanbul Üniversitesi

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 10-A

Oturum Başkanı : Esra Büyükcangaz

 

SB706-Using Remote Sensing And Gis For Agricultural Production Management In Gediz River Watershed
Ahmet Delen, Fusun Balık Şanlı, Abdullah Harun İncekara, Dursun Zafer Şeker

 

SB708-Landsat 8 Uydu Görüntülerini Senagal’ De Sulu Tarım Alanlarıın İzleme Ve Değerlendirilmesinde Kullanılma Olanakları
Balde Hamadou, Köksal Eyüp Selim, Çetin Sakine, Tunca Emre, Ekiz Nazmi Mert

 

SB414-Sulama Birliklerine Devredilen Sulama Şebekelerinde İşletme Ve Bakım Giderlerinin Analizi
Hasan Değirmenci, Fırat Arslan

 

SB471-Nehirlerde Hidromorfolojik Baskılar Ve Baskı Ve Etki Değerlendirmesi; Büyük Menderes Örneği
Veysel Güldal

 

SB541-Antalya İçme Suyu Şebekesinin Bir Bölümünün Online İzleme (Scada) Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Araçları Kullanılarak Hidrolik Modellemesi
Tuğba Akdeniz, Habib Muhammetoğlu

 

SB662-Antalya-Korkuteli Kızılaliler Göleti Ve Sulaması Planlaması
Gürol Yıldırım, Ömer Köse, Aytekin Çiçek

 

SB38-6712 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu, Tarımsal Sulamalarda İşletmecilik Sorununu Çözmeye Yeterli Midir?
Mustafa Hakkı Aydoğdu, Bahri Karlı, Veysel Gümüş, Kasım Yenigün, Nihat Küçük

 

SB663-Mamasın Barajı Sulaması Rehabilitasyonu
Gürol Yıldırım, Ömer Köse, İsa Uzun


SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 10-B

Oturum Başkanı : Nazmi Oruç

 

SB49-Farklı Bor Konsantrasyonlarının Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Çimlenme Üzerine Etkisi
Bilge Arslan, Hayrettin Kuşçu

 

SB71-Su Kullanımı Etkinliğine Farklı Bir Bakış: Yağlı Tohumlu Bitkilerde Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesi
Adnan Çelik, Orhan Çoban

 

SB98-Investigating The Suitability Of Drainage Channels For Irrigation In Bafra Plain
Bilal Cemek, Erdem Küçüktopcu, Kadir Güler

 

SB122-Sivas İli Kızılırmak Havzası Sulama Suyu İstasyon Verilerinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi
Can Bülent Karakuş

 

SB201-Sodyumlu Suların Tütün Bitkisinde Toprak Ve Bazı Verim Parametreleri Üzerine Etkileri
Kadir Ersin Temizel, Sedat Tok

 

SB203-Çarşamba Ovası Drenaj Kanallarının Su Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
Alper Güngör, Hakan Arslan

 

SB231-Sırt Ve Karık Mikro-Havza Yağmur Suyu Hasadı Tekniği Altında Nohut Gelişimi Ve Verimi
Ali Ünlükara, Selim Katırcı

 

SB232-Kuru Fasulyenin (Phaseolus Vulgaris L.) Farklı Ekim Sıklığı Ve Su Stresi Koşullarında Verim Ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
Ali Ünlükara, Ömer Aksu, Mehmet Arslan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 10-C

Oturum Başkanı : Cüneyt Cesur

 

SB263-Kireçli Toprak Üzerine Sulama Suyu Katyonlarının Bor Adsorpsiyonuna Etkisi Ve Optimizasyonu
Mustafa Korkmaz, Cengiz Özmetin, Atilla Mutlu, Yeliz Süzen, Elif Özmetin, Elif Çalgan, Kemal Kemal, Dilay Demiral, Cem Utku Boz, Ceren Aydın , İlker Engin

 

SB277-Kurak Koşullarda Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Önemi
Belgin Coşge Şenkal, Cüneyt Cesur, Hülya Doğan, Tansu Uskutoğlu

 

SB402-Farklı Sulama Sistemlerinin Üretim Maliyetleri Üzerindeki Etkileri
Zeki Bayramoğlu, Süheyla Ağızan

 

SB405-Sulama Sistemlerinin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi
Zeki Bayramoğlu, Süheyla Ağızan

 

SB506-Sevindikli Ve Sipahiler Göletlerinin Çevre Ve Hidrolojik Özellikleri (Kocaeli/Türkiye)
Arzu Morkoyunlu Yüce , Ece Gezgin Demir, Murat Aktaş, Betigül Sertyeleser

 

SB531-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde İşletme Su Gereksiniminin Belirlenmesi
Apti Onuk, Ercan Şimşek

 

SB598-Karaman Koşullarında Mısır Bitkisinin Damla Sulama Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Cenk Akşit, İsmail Taş, Yusuf Ersoy Yıldırım

 

SB704-Real Time Satellite Data For Quick Response During Flood And Earthquake Disasters
Ganapathy Pattukandan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 10-D

Oturum Başkanı : Mehmet Ali Yurdusev

 

SB802-Çay Olarak Tüketilen Ihlamur, Ada Çayı, Yeşil Çay Gibi Bitkilerin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması
Fevzi Kılıçel, Hacer Sibel Karapınar, Ayşe Uğuz

 

SB803-Karamanda Üretilen Bazı Pekmezlerin Vitamin İçeriklerinin Hplc Metodu İle Araştırılması
Fevzi Kılıçel, Hacer Sibel Karapınar, Kadir Sarıaltın

 

SB804-Akarsulardaki Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Araştırılması: Trabzon İli Değirmendere Ve Kolları Üzerinde Bir Çalışma
Osman Üçüncü

 

SB807-Degradation Of Ecological Functions Of Akgol Wetland İn Turkey: Effects And Causes
Ayşegül Tanık, Nebiye Musaoğlu, Levent Altaş, Duygu Baran, Adalet Dervişoğlu, B. Baha Bilgilioğlu, Nur Yağmur, Hakan Çelebi, İsmail Şimşek, Şevket Tulun, Semih Ekercin

 

SB121-Takıng A Non-Lınear Approach To Waste Water Treatment In Turkey By Usıng Research And Development Expendıture
Çağla Menteşoğlu, Beyzanur Öztürk, Halime Yakışık, Uğur Özveren

 

SB443-Hızlandırılmış UV Yaşlandırma Etkisine Maruz Bırakılan Kayın Ve Ladin Odunlarının Yüzey Pürüzlülüğü ve Renk Ölçümü Üzerine Etkileri
M. Said Fidan, Murat Ertaş, Salih Kaya, Arif Karademir

 

SB562-Çevre Laboratuvarlarında Iso/Iec 17025 Akreditasyon Süreçleri
Nursel Kaleoğlu, Özcan Yavaş, Esra Şahin, Elif Uyar, Esra Bayram